نمایش دادن همه 7 نتیجه

طرح جزیره (4 طرف باز)

 • نمایشگاه : یراق آلات 
 • مشارکت کننده : شرکت بلونی(آذر گلباف)
 • محل نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی تهران 
 • متراژ: 198.75 مترمربع
 • سبک طراحی: شکسته و مدرن

برای مشاوره با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید

طرح 4 طرف باز(جزیره)

 • نمایشگاه :  قیر، آسفالت، عایق ها ،بتن ،سیمان و ماشین  آلات وابسته
 • مشارکت کننده : مجتمع کارخانجات ساینا
 • محل : نمایشگاه بین المللی تهران 
 • متراژ : 250 مترمربع
 • طرح :شکسته و مدرن

برای مشاوره با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید

غرفه جزیره(چهار طرف باز)

 • نمایشگاه : صنعت برق تهران
 • مشارکت کننده : شرکت سپهر منور
 • محل نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی تهران
 • متراژ 128 مترمربع
 • سبک طراحی: شکسته و مدرن

برای مشاوره با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید

غرفه 4طرف باز(جزیره)

 • نمایشگاه:ایپاس
 • مشارکت کننده: شرکت لَندر
 • محل نمایشگاه: نمایشگاه مصلی تهران
 • متراژ: 152 مترمربع
 • سبک طراحی : کرو و منحنی

برای مشاوره با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید

طرح 4طرف باز(جزیره)

 • نمایشگاه:ایران فارما
 • مشارکت کننده: شرکت تریتا داروی آرتا
 • محل نمایشگاه: نمایشگاه مصلی تهران
 • متراژ: 152 مترمربع
 • سبک طراحی : شکسته و مدرن

برای مشاوره با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید

غرفه جزیره(4طرف باز)

 • نمایشگاه: صنعت برق
 • مشارکت کننده: شرکت شاه چراغ پارسیان
 • محل نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی تهران
 • متراژ: 95 مترمربع
 • سبک طراحی : تلفیقی و مدرن

برای مشاوره با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید

غرفه جزیره(4 طرف باز)

 • نمایشگاه:صنعت برق تهران
 • مشارکت کننده: شرکت آلوکاست
 • محل نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی تهران
 • متراژ: 200 مترمربع
 • سبک طراحی :شکسته و مدرن

برای مشاوره با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید