پارمیدا لیث

طراح شرکت

معصومه یوسفی

کارشناس فروش و بازاریابی

علی رحیمی

مدیریت نظارت و اجرا

یاشار محمدعلیها

مدیریت مالی و حسابداری

زهرا علی محمدی

مدیریت تبلیغات

سپیده غیاثوند

 مدیر داخلی شرکت

طناز خوش سیما

طراح شرکت